• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH HÀ TĨNH
 • BVĐK tỉnh - bổ sung 3.2018
  | 3 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bệnh viện ĐK Can Lộc - bổ sung 3.2018
  | 3 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bệnh viện ĐK Can Lộc
  | 5 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Trung tâm Giám định Y khoa
  | 4 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Trung tâm Y tế dự phòng Vũ Quang
  | 5 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Trung tâm Y tế dự phòng Thạch Hà
  | 4 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh
  | 4 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phòng y tế huyện Cẩm Xuyên
  | 4 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bệnh xá công an tỉnh
  | 4 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản
  | 4 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Trung tâm Y tế dự phòng Lộc Hà
  | 4 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Trung tâm Y tế dự phòng Thành Phố
  | 4 lượt tải | 1 file đính kèm
Video Clip
Khảo sát
Bạn cảm thấy chất lượng dịch vụ của chúng tôi thế nào?
Thống kê truy cập
Hoy : 4
Mes 02 : 536